Velkommen til ARES Nordic AS

Active Remediation Environmental Solutions

- Totalleverandør av miljøteknologi
- Bred kompetanse og lang praktisk erfaringBehov for miljøbistand?
Vi lager egne miljøavtaler med våre kunder.

Vi har lang erfaring med:

  • Grunnundersøkelser - Tiltaksundersøkelser - EDD/Eiendom og bygg - Eiendomssertifikat
  • Miljøavfallsplan - Håndtering farlig avfall
  • Kontroll av oljetankanlegg - Rehabilitering - Rensing - Tankinstallasjon - Tanksannering
  • Biologisk behandling jord - Luktsanering
  • Akutt miljøsanering - Beredskapsavtale - Beredskapskasser
  • Georadarundersøkelser
Deres naturlige partner i miljørådgivning - Deres miljøproblemer er vår utfordring
Nyheter:

Ares Nordic AS
, har avtale for arbeid med oljetanker, tankkontroll og tanksanering:
www.tankkontroll.no

For akutt bistand har vi avtale med Miljøvakta AS.
www.miljøvakta.no

Kontakt info:
Ares Nordic AS
P.b 165
N-1471 Lørenskog
Tlf: 23 89 72 52
Vår e-post:
post@aresnordic.no